Contact | Citronex

Our address:

 • Citronex I Sp. z o.o.
  ul.Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64
  59-900 Zgorzelec
  woj.: dolnośląskie
  NIP 6150024146
  REGON 230069410
  KRS 0000066651
  Kapitał zakładowy: 12 500 000,00 zł

 • +48 75 77 21 940

 • +48 75 77 21 946

 • citronex@citronex.pl

 • www.citronex.pl


 • Citronex MOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152021413
  REGON 021300390
  KRS 0000565326
 • Polskie Pomidory S.A.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152026540
  REGON 021369482
  KRS 0000368830
  Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł
 • PPO Siechnice Sp. z o.o.
 • ul. Opolska 30, 55-011 Siechnice
  tel.: +48 71 311 55 70
  fax +48 71 311 53 86
  NIP 9121000021
  REGON 930346276
  KRS 0000135559
  Kapitał zakładowy: 18 680 500,00 zł
 • Citronex Trans Logistic Sp. z o.o.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6151945262
  REGON 020238223
  KRS 0000252588
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

 • Citronex Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152044489
  REGON 022388240
  KRS 0000505360
 • Route A4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 8951983437
  REGON 021381804
  KRS 0000368815
 • Citro Invest Sp. z o.o.
 • ul. Łopuszańska 53, lok. 69, 02-232 Warszawa
  NIP 5222994825
  REGON 146023746
  KRS 0000412506
 • Citrofruit Sp. z o.o.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152041781
  REGON 021849147
  KRS 0000415266
 • Port 2010 A. Hödel-Senán R. Zarzecki Sp. Jawna
 • Żarska Wieś 2C, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 15 142
  fax +48 75 77 15 142
  NIP 6151917248
  REGON 231237476
  KRS 0000224473