Data companies | Citronex

 • Citronex I Sp. z o.o.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6150024146
  REGON 230069410
  KRS 0000066651
 • Citronex MOP Sp. z o.o.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152021413
  REGON 021300390
  KRS 0000360739
 • Polskie Pomidory S.A.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152026540
  REGON 021369482
  KRS 0000368830
 • PPO Siechnice Sp. z o.o.
 • ul. Opolska 30, 55-011 Siechnice
  tel.: +48 71 311 55 70
  fax +48 71 311 53 86
  NIP 9121000021
  REGON 930346276
  KRS 0000135559
 • Citronex Trans Logistic Sp. z o.o.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6151945262
  REGON 020238223
  KRS 0000252588

 • Citronex Energy Sp. z o.o.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152044489
  REGON 022388240
  KRS 0000505360
 • Route A4 R.R. Zarzeccy Sp. Jawna
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 8951983437
  REGON 021381804
  KRS 0000368815
 • Citro Invest Sp. z o.o.
 • ul. Łopuszańska 53, lok. 69, 02-232 Warszawa
  NIP 5222994825
  REGON 146023746
  KRS 0000412506
 • Citrofruit Sp. z o.o.
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 21 940
  fax +48 75 77 21 946
  NIP 6152041781
  REGON 021849147
  KRS 0000415266
 • Port 2010 A. Hödel R. Ławecka R. Zarzecki Sp. Jawna
 • Żarska Wieś 2C, 59-900 Zgorzelec
  tel.: +48 75 77 15 142
  fax +48 75 77 15 142
  NIP 6151917248
  REGON 231237476
  KRS 0000224473