Plan Połączenia Spółek | Citronex

12 Marzec 2018
 Marzec 12, 2018

CITRONEX I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64
59-900 Zgorzelec

W dniu 16 lutego 2018 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:
•CITRONEX I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu (59-900) przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
•CITROFRUITS II spółka z ograniczoną z siedzibą w Zgorzelcu (59-900) przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem:
CITRONEX I sp. z o.o. plan połączenia 16 02 2018
CITROFRUITS II sp. z o.o._plan połączenia 16 02 2018
W imieniu Spółki Przejmującej:
Barbara Zarzecka – Prezes Zarządu Spółki Przejmującej